Warszawa, ja i ty

Projekt „Warszawa, ja i ty” zakłada aktywizację społeczną i kulturową seniorów z warszawskich dzielnic: Praga Północ, Ochoty i Woli poprzez realizację cyklu warsztatów dziennikarsko-przewodnickich oraz kreatywnych spacerów edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji dawnej Warszawy.