Projekt: Brzeska

 Po najświeższe informacje, materiały i zdjęcia zapraszamy na bloga projektu www.projektbrzeska.tumblr.com.

Projekt Brzeska to inicjatywa mająca na celu ożywienie życia kulturalnego i społecznego na ulicy Brzeskiej poprzez realizację cyklu międzypokoleniowych wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, w tym:

- spotkań sąsiedzkich mających na celu zorganizowanie święta ulicy Brzeskiej,

- spotkań historycznych mających na celu zorganizowanie spaceru muzycznego śladem historii ulicy Brzeskiej,

- śpiewania sąsiedzkie połączone z organizacją pikników, konkursów z wiedzy o Pradze,

- gry sąsiedzkie (pojedyncze wydarzenia lub tworzenie jednej, rozbudowanej gry miejskiej).

Organizatorem wydarzenia jest międzypokoleniowy praski zespół muzyczny „Cała Praga Śpiewa” oraz klub młodzieżowy „Mierz Wysoko” pod opieką animatorów ze Stowarzyszenia Barwy Kultury oraz zaprzyjaźnionych instytucji wspierających.

Projekt realizowany w ramach programu „Seniorzy w akcji” współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

GALERIA ZDJĘĆ

Przygotowania do inicjatywy „Projekt: Brzeska” 

Pierwsze warsztaty integracyjne w ramach inicjatywy „Projekt Brzeska” 

Warsztaty „Seniorów w Akcji” (22-23.11)

Międzypokoleniowe Mikołajki na Brzeskiej 

Warsztaty robienia masek karnawałowych (15.01.14)

Spotkanie na temat historii ulicy Brzeskiej (12.02.14) 

Spacer integracyjny (15.05.14)