Wolontariat Europejski (EVS)

Akcja 2.

współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) – to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

źródło: www.mlodziez.org.pl

 

Poszukujemy wolontariusza na długoterminowy projekt Wolontariatu Europejskiego (EVS), który rozpoczyna się 1 marca 2014 roku. Organizacją goszczącą jest Association for promotion of IT, culture and coexistence (Association IKS) z Chorwacji. Projekt nosi nazwę „The good elder days” i dotyczy budowania relacji międzypokoleniowych oraz niesienia pomocy starszym członkom społeczności lokalnej w miejscowości Petrinja.

Więcej o projekcie dowiesz się tu: The good elder days project.

Jeśli chcesz przeżyć przygodę swojego życia, poznać nowych ludzi, zetknąć się z odmienną kulturą i spróbować swoich sił za granicą – zgłoś się do nas!

{Prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego (w języku angielskim) na adres: projekty@barwykultury.org. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, których zaprosimy do drugiego etapu rekrutacji. Ostateczną decyzję podejmie koordynator projektu z organizacji goszczącej}