Młodzież w Świecie

Akcja 3.

różnorodność, zrozumienie, przekraczanie granic

Promuje i dofinansowuje współpracę między młodzieżą z Krajów Programu i z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich (Europy Południowo Wschodniej – Bałkany, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Krajów Basenu Morza Śródziemnego). W ramach Akcji można realizować wymian młodzieżowe, co umożliwia młodym ludziom poznanie kultury i obyczajów innych krajów, a dzięki działaniom wspierającym (Szkolenie i Tworzenie Sieci) rozwijać współpracę i partnerstwo, wymianę praktyk i doświadczeń w pracy z młodymi ludźmi.

źródło: www.mlodziez.org.pl