Grochów Teatralnie

 

 

 

W ramach projektu odbędzie się cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, służących wymianie doświadczeń między seniorami mieszkającymi na Pradze Południe, a uczniami lokalnych szkół podstawowych, na temat ich pamięci historycznej, kulturalnej w obszarze życia codziennego Pragi Południe, dawniej i dziś. 

Celem jest aktywizacja i integracja kulturalna osób starszych oraz młodzieży, przy wykorzystaniu technik animacji kulturalnej: stworzenie i wykonanie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego na temat życia codziennego dawnej i współczesnej Pragi Południe oraz realizacji cyklu warsztatów muzyczno-historycznych. Stworzymy sytuacje kulturalne i społeczne, umożliwiające uczestnikom projektu wspólne twórcze działanie w środowisku zróżnicowanym zarówno wiekowo, jak i kulturowo.

Projekt zakłada prezentację spektaklu skierowanego do mieszkańców w 6 miejscach na terenie Dzielnicy Praga Południe. 

 

 

Czas trwania projektu: kwiecień-październik 2014

Grantodawca: Zespół ds. Kultury Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Miejsce realizacji: Dom Pomocy Dziennej Paca 42, Dom Pomocy Dziennej Walecznych 59

 

 

 

Galeria zdjęć:

[Grochów Teatralnie] Spotkanie na Paca 42

[Grochów Teatralnie] Spotkanie na Walecznych