Plac Hallera Projekt

 

1. OPIS PROJEKTU

Założeniem projektu jest stworzenie na Placu Hallera przestrzeni przyjaznej dla wspólnej integracji mieszkańców Pragi poprzez cykl międzypokoleniowych wydarzeń mających na celu odtworzenie tradycji śpiewania, muzykowania i tańca w Warszawie.

Rezultatem projektu będzie stworzenie spaceru muzycznego po Placu Hallera śladami starej piosenki praskiej/warszawskiej, połączonego ze śpiewnikiem prezentującym zebrane piosenki, wspomnienia oraz fotografie mieszkańców Pragi.

Śpiewnik ten po zakończeniu projektu zostanie umieszczony na stałe w miejscach ważnych na Placu Hallera. Rezultatem projektu będzie również stworzenie przy współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi wystawy prezentującej zebrane fotografie oraz wspomnienia mieszkańców Placu Hallera na temat jego historii i tradycji. Wystawa prezentowana będzie na Placu Hallera, jak również w Galerii Tymczasowej Muzeum Warszawskiej Pragi.

Zapraszamy do śledzenia bloga projektu http://halleraprojekt.blogspot.com/

Projekt współfinansowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

2. ZDJĘCIA

Pierwsze warsztaty muzykowania

Finał Plac Hallera Projekt

3. FILMY