Grochów wczoraj i dziś

 

ZOBACZ FILM

 

Projekt „Poznaj Grochów wczoraj i dziś” zakłada cykl spotkań warsztatowych:  integracyjnych, teatralnych, gier i zabaw międzypokoleniowych. 

Wszystkie spotkania będą miały wymiar  kulturalno–edukacyjny i służyć będą wymianie doświadczeń między osobami starszymi z Dziennego Domu Opieki Społecznej, Klubu Seniora na ul. Paca 42 oraz na ul. Walecznych 59, podlegającym Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe, a uczniami z lokalnej SP nr 255, na temat i pamięci historycznej Dzielnicy, kulturalnej w obszarze życia codziennego Grochowa, dawniej i dziś.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz młodzieży, przy wykorzystaniu technik animacji kulturalnej. Założeniem jest stworzenie i wykonanie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego na temat życia codziennego dawnego i współczesnego Grochowa, realizacja cyklu warsztatów muzyczno–historycznych oraz wykonanie interaktywnej strony internetowej służącej promocji działań związanych z pielęgnacją dziedzictwa kulturowego Grochowa.

Zachęcamy do odwiedzania nowo powstałej strony, poświęconej projektowi - www.barwykultury.wix.com/poznajgrochow!

 

W listopadzie zakończy się cykl międzypokoleniowych warsztatów teatralnych realizowanych w ramach projektu „Poznaj Grochów Wczoraj i Dziś„. Efektem zajęć było powstanie spektaklu teatralnego na temat życia codziennego dawnego i współczesnego Grochowa.

Stare i nowe, czyli co było i jest

Dzięki projektowi „Poznaj Grochów wczoraj i dziś” realizowanego przez Stowarzyszenie Barwy Kultury doszło do bardzo inspirującego spotkania międzypokoleniowego. Podczas kolejnych zajęć przybliżaliśmy sobie nawzajem (seniorzy z DDPS przy ul. Paca 42B oraz z DDPS przy ul. Walecznych 59 oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 255  im. C.K. Norwida) dawne i teraźniejsze obyczaje. Żeby ten dialog przebiegał sprawnie, czuwała nad nami aktorka i instruktorka teatralna- Justyna Jary. Ze względu na pewną różnicę wieku w naszej grupie czuliśmy się czasem jak przedstawiciele przyjaznych acz odległych niekiedy krain czy światów. Tak powstał spektakl „Stare i nowe, czyli co było i jest”, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe. Oto na strychu u babci Ireny i dziadka Jana wychodzą z albumu postaci ze zgromadzonych w nim fotografii. Okazuje się, że w ich świecie (który zwie się Przeszły Dokonany) wybuchł bunt spowodowany brakiem zrozumienia między tymi co byli, a tymi, którzy żyją w obecnych czasach. Współcześni dziadkowie i ich wnuczęta muszą sprostać wielu wyzwaniom, by zaprowadzić ład pomiędzy światami.

Spektakl będzie miał swoją premierę 12 listopada w Szkole Podstawowej Nr 255. Kolejne pokazy odbędą się w następujących dniach:

 • 20 listopada, 11.00 w Środowiskowym Domu Samopomomocy przy ul Grochowskiej 259 A;

 • 25 listopada, 11.30 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59;

 • 27 listopada, 11.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59;

 • 29 listopada, 13.00 – ostatni pokaz oraz oficjalne zakończenie projektu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42.

  ZAPRASZAMY!

GALERIA ZDJĘĆ

Warsztaty integracyjne (25.04.13)

Warsztaty gier 

Finał warsztatów gier dawnych i współczesnych (26.10.13)

Warsztaty teatralne

Próba generalna 

Premiera spektaklu „Stare i nowe, czyli co było i jest” (12.11.13)

Finał projektu „Poznaj Grochów Wczoraj i Dziś” (29.11.13)

 

 

Projekt współfinansowany przez

 

Patronat Honorowy:

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Patroni:

 • Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Praga Południe,
 • Muzeum Warszawskiej Pragi,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe,
 • Stowarzyszenie Promocji Grochowa,
 • Towarzystwo Przyjaciół Grochowa,
 • Centrum Społeczne Paca 40.

Patroni medialni:

Radio dla Ciebie, Wiadomości Sąsiedzkie Grochowa, warszawa.ngo.pl,

www.umwarszawa.pl, www.bycseniorem.pl, www.starszakiplus.pl, naszemiasto.pl.