Cała Praga Śpiewa


Projekt „Cała Praga śpiewa z nami” został pomyślany jako pierwsza edycja cyklicznych wydarzeń muzycznych odświeżających tradycję wspólnego praskiego śpiewania i muzykowania, połączonych ze spotkaniami edukacyjnymi na temat historii i tradycji praskiego folkloru.

Zakłada przeprowadzenie serii 7 spotkań polegających na wspólnym, podwórkowym oraz kawiarnianym śpiewaniu i muzykowaniu praskich oraz warszawskich szlagierów, połączonych z godzinnymi prelekcjami na temat historii i tradycji praskiego folkloru, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Praga Północ. Spotkania muzyczne prowadzone będą przez jedną z najbardziej ciekawych międzypokoleniowych grup muzycznych: „Cała Praga Śpiewa”, która składa się z seniorów z Pragi Północ oraz muzyków z warszawskiego zespołu akustycznego Czessband. Spotkania edukacyjne poprowadzi Katarzyna Kuzko-Zwierz oraz Magdalena Latuch.

Cykl 7 spotkań muzyczno-edukacyjnych zakończy potańcówka zorganizowana na Placu Hallera, którą poprowadzi zespół „Cała Praga Śpiewa” oraz osoby uczestniczące we wcześniejszym śpiewaniu i muzykowaniu w ramach projektu „Cała Praga śpiewa z nami”.

Galeria zdjęć z podwórkowego śpiewania i tańcowania na Kawęczyńskiejwystępu w Parku Praskim oraz finału projektu na Placu Hallera.

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy