spacery kreatywne

Po warsztatach dziennikarsko–przewodnickich zostaną zorganizowane spacery/wycieczki w każdej z dzielnic. Tematyka spacerów obejmie zagadnienia podjęte na wcześniejszych zajęciach dziennikarsko–przewodnickich. W ramach spacerów uczestnicy projektu odwiedzą ważne miejsca działań społecznych i kulturalnych w dzielnicach, poznają ważnych działaczy społecznych i artystów, wezmą udział w mini-warsztatach prowadzonych w pracowniach, zapoznają się z realizowanymi w dzielnicy projektami.