planszówki w Barwach Kultury

Wydarzenie zostało zorganizowane po zakończeniu cyklu warsztatów gier planszowych. Miało na celu podsumowanie i prezentację zdobytej przez uczestników warsztatów wiedzy i umiejętności. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do społeczności lokalnej i służyło międzypokoleniowej integracji wszystkich uczestników projektu: ich rodzin, wnuków, przyjaciół, znajomych i sąsiadów.

 

Więcej zdjęć