Aktywni Seniorzy – razem na Pradze

 

Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów edukacyjno–aktywizacyjnych dla seniorów – podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 w celu ich aktywizacji i integracji we wspólnym działaniu. Założeniem projektu jest dotarcie do osób, które włączą się w aktywizację najstarszych mieszkańców Dzielnicy, gotowych do dzielenia się doświadczeniem i promocją pozytywnego wizerunku aktywnych seniorów.

Projekt ma na celu zaznajomienie uczestników z ideą działalności animacyjnej, społecznej i kulturalnej aktywności na rzecz społeczności lokalnej, z pomysłami na to, jakie inicjatywy podejmować, aby odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Inicjatywa „Aktywni Seniorzy – razem na Pradze” powstała w wyniku dwuletniej współpracy Stowarzyszenia Barwy Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe.

Projekt zakłada przygotowanie grupy seniorów do podejmowania dalszych inicjatyw po zakończeniu projektu „Aktywni Seniorzy – razem na Pradze”.

W ramach projektu „Aktywni Seniorzy – razem na Pradze” realizujemy następujące działania:

  • Cykl warsztatówOcalić od zapomnienia – czyli warsztaty z renowacji starych przedmiotów codziennego użytku”.

Uczestnicy uzyskają dwie rzeczy – stary ulubiony przedmiot zostanie na swoim miejscu – odnowiony i cieszący wzrok, a satysfakcja ze zdobytych umiejętności zaprocentuje w przyszłych działaniach i wzmocni dobre samopoczucie.

Powstałe na warsztatach prace zostały zaprezentowane podczas „Południowopraskich Prezentacji” czyli Praskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych, wydarzenia zorganizowanego na rzecz mieszkańców Dzielnicy Praga Południe.  

  • Cykl warsztatów wspólnego śpiewania i muzykowania.

Ideą spotkań jest kontynuacja, a niekiedy wskrzeszenie tradycji wspólnego śpiewania, muzykowania i tańczenia niegdyś tak żywego na Pradze Południe. Przy wsparciu animatorów uczestnicy będą mogli odświeżyć zapomniane utwory, nauczyć się nowych, pozwolić wypłyną ć swojemu naturalnemu talentowi wokalnemu. Dodatkowo stymulujące będzie zetknięcie z młodymi muzykami, zafascynowanymi praską kulturą muzyczną, którzy chcą czerpać inspiracje i podtrzymywać tradycje ballad podwórzowych, praktykując wykonywanie zebranych od uczestników pieśni podczas swojej działalności koncertowej na terenie całego kraju. Piosenka będzie także pretekstem do opowiadania historii na temat tradycji i kultury dawnej i współczesnej Pragi, do przywoływania na nowo wspomnień uczestników projektu, na temat tradycji wspólnego śpiewania, muzykowania, międzypokoleniowej zabawy. Wspomnienia opowiedziane podczas spotkań staną się pretekstem do podjęcia wspólnej inicjatywy na rzecz aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Pragi, właśnie wokół tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania na Pradze.

Powstały na warsztatach repertuar zaprezentowany został podczas „Południowopraskich prezentacji”, 14 września na Placu Szembeka.

 

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.