Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO

„Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO”
 05.08.2012 – 15.01.2013

Szkolenie z zakresu Public Relations i zarządzania wizerunkiem ma na celu rozwój jakości działań młodzieżowych i możliwości organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie młodzieży na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, dając szanse uczestnikom nabycia umiejętności do dalszej pracy na własny rachunek.

To szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji pracowników/liderów młodzieżowych, ich wiedzy, umiejętności i postaw w pracy z młodzieżą wykluczoną społecznie. Głównym celem projektu jest zrozumienie i rozwój natury działań PRowych, oraz praktyczna rola dla działaczy wśród grup społecznie wykluczonych, rozpoznanie głównych obszarów zaangażowania PRowego, jako narzędzia do auto-promocji oraz promocji działań organizacji. W projekcie uczestniczą młodzi liderzy z Armenii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Estonii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Gruzji, Grecji, Polski, Rumunii, Serbi, Słowenii, Hiszpanii, Turcji i Ukrainy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.