Idea projektu

 

Czas trwania projektu: 09. listopada 2011 – 31. maja 2012

Program: Aktywna Praga to cykl:

  • warsztatów,
  • spotkań,
  • dyskusji,
  • spacerów,
  • wydarzeń sportowych.

CELEM JEST AKTYWIZACJA SPOŁECZNA ORAZ PROMOCJA WOLONTARIATU WŚRÓD OSÓB 50+


Uczestnicy, pod okiem wykwalifikowanych animatorów, muzyków, przewodników i działaczy społecznych będą mieli okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności i talenty, ale także zdobyć potrzebne narzędzia do realizowania własnych projektów i planowania indywidualnych działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków finansowych m.st. Warszawy.
Realizacja projektu odbywa się w nawiązaniu do programu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012

Do tej pory udało nam się zorganizować m.in. cykl warsztatów dziennikarsko-przewodnickich. Owocem pracy uczestników stała się ich autorska trasa po Pradze, którą oprowadzą mieszkańców Warszawy podczas Urodzin Pragi 10 lutego 2012.

Daliśmy także początek nowej grupie śpiewającej i muzykującej na Pradze „Cała Praga”, którą tworzą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Północ oraz aktywne osoby 50+ pasjonujące się muzyką Starej Pragi.

Stworzyliśmy także międzypokoleniową drużynę siatkarską, która spotykała się i spotykać się będzie w Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Dzielnicy Praga Północ.

Zrealizowaliśmy również cykl spotkań na temat dobrych przykładów zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariackiej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników projektu.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań i celów. W drugiej części projektu planujemy rozwijać rozpoczęte już projekty, ale także, odpowiadając na potrzeby uczestników projektu, inicjować nowe, które pomogą zintegrować i zaktywizować jeszcze większą liczbę mieszkańców Warszawy.