[Grochów Teatralnie] Spotkanie na Walecznych

29.04.14, Walecznych, fot. Filip Drábek