LoCoEco

„LoCoEco – Youth developing ecological attitude in local community”

Przedstawiciele organizacji partnerskich podczas wizyty przygotowawczej w Mali Idjos w Serbii, 14-16.07.2013