Finał Barw Pokoleń na Ochocie

19.11.13, fot.  Filip Drábek