Pierwsze warsztaty muzykowania realizowane w ramach inicjatywy „Plac Hallera Projekt”