Wernisaż wystawy „Tour de Praga 2012 (…)”


Wernisaż  wystawy  „Tour de Praga 2012. Z inspiracji i w hołdzie dla Olgierda Budrewicza”  w kinie Praha