Spotkanie „Przykłady zarządzania wiekiem (…)”


Spotkanie „Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+ z Polski i Stanów Zjednoczonych”