Spacer wokół Filtrów – jeszcze raz!

Ze względu na duże zainteresowanie spacerem wokół Filtrów, w najbliższą niedzielę (18.11.2012) zapraszamy na ponowną wycieczkę wokół najstarszej części Ochoty.W ramach spaceru odwiedzimy miejsca powstałe wokół ,,perły architektury przemysłowej”, jaką jest Centralna Stacja Filtrów. Poznamy ich historię i biografię osób związanych z tymi miejscami. (Uwaga: spacer nie obejmuje zwiedzania terenów zakładów Filtrów, a jedynie rejon mieszkaniowy nazywany Filtrami).

Czas: godz. 12.00

Miejsce spotkania: Kościół przy Lindleya 12

Spacer realizowany jest w ramach projektu „Odkrywanie Ochoty” współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.