Warsztaty komputerowe dla osób 50+

W ramach projektu „PROGRAM: AKTYWNA PRAGA” ruszają

warsztaty komputerowe dla osób 50+

Zaczynamy już 3 stycznia 2012!

Zajęcia odbywać się będą w:
• każdy wtorek w godzinach: 10:30-12:00
• każdy czwartek w godzinach: 10:30-12:00

Spotykać się będziemy w pracowni komputerowej w Domu Kultury Tu Praga, ul. Dabrowszczaków 2

Kurs składa sie z dwóch równoległych części oferowanych uczestnikom według
zaawansowania w obyciu z komputerem:

• część I – Podstawowe użytkowanie komputera (system operacyjny, aplikacje
biurowe, multimedia)
• część II – Możliwości komunikacyjne w Internecie (poczta elektroniczna, serwisy
internetowe, blogi, serwisy społecznosciowe)

Udział w zajeciach jest bezpłatny.

Projekt współfinansuje m.s.t Warszawa

Na zapisy czekamy pod tel. 608 031 311 lub e-mailem: projekty@barwykultury.org