Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+ z Polski i Stanów Zjednoczonych

W ramach projektu „Program: Aktywna Praga” zapraszamy na spotkanie pt. „Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+ z Polski i Stanów Zjednoczonych”.

Data: 11 STYCZNIA 2012, godz. 11:00-13:00
Miejsce: „Warsztat”
Adres: Pl. Konstytucji 4
Celem „Programu: Aktywna Praga” jest aktywizacja i promocja wolontariatu wśród osób 50 +.
Podczas spotkania dowiemy się o:
- Akademii Rozwoju Filantropii
- sytuacji dotyczącej zatrudnienia osób 50+ w Polsce i w Europie,
- sposobach aktywizacji zawodowej,
- dobrych przykładach aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+
z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Prowadzący spotkanie:
Tomasz Schimanek, polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego;
ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, szkoleniowiec i doradca dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i funduszy lokalnych w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem, także w obszarze rynku pracy. W Akademii od 7 lat nadzoruje merytorycznie programy nastawione na wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 50 plus. Członek zespołu ekspertów przygotowujących Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Autor i współautor wielu artykułów w prasie krajowej oraz kilkunastu książek.

Projekt współfinansowany jest przez m.st. Warszawa.

ZAPISY pod numerem tel 608 031 311 lub e-mailem: projekty@barwykultury.org