Aktywna Praga Południe

Dziś rusza nowa edycja warsztatów dziennikarsko-przewodnickich dla osób 50+ w ramach projektu „Program: Aktywna Praga” Stowarzyszenia Barwy Kultury.

Tym razem przenosimy się na Pragę Południe, gdzie osoby z Domu Pomocy Dziennej oraz Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Praga Południe wezmą udział w cyklu warsztatów dziennikarsko-przewodnickich, których finałem będzie stworzenie własnej trasy przewodnickiej.

Nad całością warsztatów czuwać będzie przewodniczka miejska Katarzyna Chudyńska-Szuchnik oraz uczestnicy pierwszej edycji warsztatów dziennikarsko-przewodnickich.

Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Więcej szczegółów na temat projektu w zakładce ”Program: Aktywna Praga”