Zima bezpieczna dla seniorów

Nadchodzi zima. Ci, którzy pamiętają kilkadziesiąt poprzednich, zastanawiają się, jaka będzie. Mroźna i słoneczna – (takie lubimy najbardziej), sypiąca śniegiem czy bezśnieżna, z epidemią grypy? A może zima kolejnego stulecia, z mrozem i śniegiem paraliżującymi codzienne życie?

Spróbujmy się zastanowić, czy można się do zimy przygotować?
• jak sobie z nią radzić?
• jak z niej korzystać?
• co możemy zrobić dla siebie sami?
• jak spacerować?
• jak się żywić?
• kiedy i jak prosić o pomoc?

Próbujmy korzystać z zimy!!!

Prowadząca spotkanie: Hanna Jędrkiewicz
Pracuje w Szkole Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach1983-96 kierowała Pracownią Oceny Wydolności w Klinice Geriatrii CMKP, odpowiadając za rehabilitację pacjentów oraz prowadząc wykłady dla lekarzy i studentów AM. Wykładowca w kształceniu podyplomowym lekarzy, rehabilitantów, pracowników pomocy społecznej, pielęgniarek, kadry kierowniczej służby zdrowia z zakresu: gerontologii, geriatrii, rehabilitacji, promocji zdrowia. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla profesjonalnych i niezawodowych opiekunów osób starych, w tym chorych na chorobę Alzheimera.
Jako starszy wykładowca Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania SZP CMKP kształci specjalistów zdrowia publicznego oraz menadżerów w zakresie komunikacji, działania w warunkach stresu, zachowań asertywnych w zarządzaniu oraz teorii i umiejętności wystąpień publicznych.

Spotykamy się w sobotę (10.12.2011) o godzinie 15.00 w kawiarni Sens Nonsensu przy ul. Wileńskiej 23

To wydarzenie jest częścią Programu: Aktywna Praga, współfinansowanego przez m.st. Warszawa.