Witamy

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażania się uczuciami innych ludzi.”

Lew Mikołajewicz Tołstoj


Jesteśmy ludźmi z pasją. Jesteśmy, bo wierzymy, że każdy człowiek ma szansę ubarwić swój świat. Jesteśmy by swym działaniem zarażać ludzi do poznawania sztuki. Jesteśmy, bo wierzymy, że sztuka jest niezbędna do życia.

Jesteśmy by wspólnymi siłami inicjować i wspierać działania o charakterze kulturalnym. Jesteśmy by stworzyć możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych organizując koncerty, festiwale, przeglądy, wystawy, wernisaże. Jesteśmy po to, żeby poprzez sztukę i budowanie więzi międzykulturowych integrować ludzi.

Stowarzyszenie Barwy Kultury